Javna ustanova Park prirode Papuk u čijem sastavu se nalazi područje Ružice grada pokrenulo je inicijativu za spas ove vrijedne građevine od potpunog propadanja. Park prirode Papuk je dobio novčana sredstva 2019. godine od Ministarstva kulture te je izrađena Konzervatorska studija sa programom obnove Ružice grada. U rujnu 2019. godine, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske uputilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu. Javna ustanova PP Papuk prijavila je na isti Poziv arheološka istraživanja dvorske kapele i sakristije, te su joj odobrena sredstva u iznosu od 150.000,00 kn za provedbu istih.

“Obzirom na cjelokupno stanje kulturnog dobra planira se višegodišnje istraživanje, obnova, sanacija, djelomična rekonstrukcija, revitalizacija lokaliteta te stavljanje u funkciju nekih dijelova grada. Osnovni cilj je pokrenuti sustavnu skrb o Ružica gradu, kreirajući sveobuhvatnu strategiju spašavanja od daljeg propadanja,kao i postavljanje jasnih kriterija za zaštitu i obnovu. Krajnji cilj je zaustaviti rapidno propadanje, završiti arheološka istraživanja, osmisliti održivi program obnove kompleksa, građevinski sanirati najugroženije dijelove i pripremiti dokumentaciju za njenu trajnu prezentaciju kao slojevite povijesne arhitekture, uz sadržajni razvoj i stavljanje u funkciju kulturnog turizma“ – rekao je ravnatelj Parka prirode Papuk Alen Jurenac.

“Nakon prvog koraka koji je učinjen, izrada Konzervatorske studije sa smjernicama, vrijeme je za slijedeći a to je nastavak arheoloških istraživanja. Prema navedenoj Studiji, od iznimne je važnosti učiniti arheološka istraživanja na području dvorske kapele i sakristije jer su to jedni od najdragocjenijih prostora koji traži dodatna sveobuhvatna istraživanja. Također, dvorska kapela jedan od onih prostora koji ima smisla i opravdanja planirati za rekonstrukciju, cjelovitu obnovu i novu namjenu, poput izložbenog prostora, početne točke obilaska utvrde, te nikakvi se radovi ne mogu početi bez prethodnih arheoloških i konzervatorskih istraživanja. To je apsolutni prioritet što se tiče arheologije na Ružica gradu“ – objašnjava arheologinja Parka prirode Papuk Marijana Lukačević.

Dvorska kapela Ružice grada je najveća dvorska kapela u srednjovjekovnim burgovima u Hrvatskoj. Oba prostora raščišćena su u prvim godinama radova na Ružica gradu. Osim šturih podataka o tome da je bilo arheoloških nalaza nemamo drugih informacija, kako je naznačeno „ Prostori su raščišćeni do „poda““. Kako s tog prostora postoji sačuvano nekoliko fotografija nalaza ulomaka kružišta prozora, rozete i drugih profiliranih kamenih elemenata svakako bi trebalo istražiti imali takvih i sličnih nalaza još u kapelici. Nedvojbeno da je dvorska kapela imala barem dvije faze izgradnje i nadogradnje. Stoga bi trebalo unutar dvorske kapele i sakristije arheološki istražiti čitav prostor do zdravice.