Upravni odbor “Slagalice” – zaklade za razvoj lokalne zajednice na svojoj sjednici održanoj 19. studenog 2012. godine, na prijedlog Komisije za procjenu projektnih prijedloga, donio je Odluku o odobravanju financijskih sredstava za građanske inicijative i projekte po Decentraliziranom modelu financijskih potpora razvoju civilnog društva u ukupnom iznosu od 370.427,96 kuna. Sukladno prijavama na natječaje koje je Zaklada Slagalica raspisala u kolovozu i rujnu ove godine za prijave s područja pet slavonskih županija, odobreno je 15 financijskih potpora za građanske inicijative te 5 potpora projektima razvoja društvenog kapitala.

Među dobitnicima sredstava je i Hrvatska udruga za sprječavanje suicida iz Virovitice (Elvira Koić) kojoj će Slagalica donirati 25.000 kuna za projekt “Sprječavanje ovisnosti je sprječavanje suicidnosti”.

Sredstva koja će biti dodijeljena kroz ovaj natječaj osigurava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva sukladno Decentraliziranom modelu financijskih potpora razvoju civilnog društva.