Amazon of Europe Bike Trail biciklistički festival i Međunarodni dan rijeke Drave u Virovitičko-podravskoj županiji

0
633

avna ustanova za upravljanjem zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko–podravske županije u sklopu provedbe projekta Amazon of Europe Bike Trail organizirala je 2. Međunarodni biciklistički festival koji se od kolovoza do listopada 2020. godine održava kroz dvanaest biciklističkih događaja u Austriji, Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji.

Biciklijada je održana po dijelu buduće biciklističke rute Amazon of Europe Bike Trail u Virovitičko-podravskoj županiji. Vožnja je započela u Posjetiteljskom centru Dravska priča u Noskovcima, gdje su sudionici pobliže upoznati s projektom Amazon of Europe Bike Trail, sufinanciranim Interreg Danube Transnational programom Europske unije, koji suradnjom projektnih partnera iz 5 zemalja ima za cilj uspostaviti međunarodno prepoznat i održiv cikloturistički proizvod na području budućeg pentalateralnog UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD).

Biciklisti su se potom uputili po dijelu buduće biciklističke rute koja se nalazi uz samu rijeku Dravu u području općina Čađavica i Sopje. Tijekom vožnje su se sudionici festivala zaustavljali na mjestima koja su predviđena za odmor posjetitelja s direktnim pristupom do rijeke Drave. Na taj je način prigodno obilježen i Međunarodni dan rijeke Drave.

Cijelo područje uz rijeku Dravu uvršteno je u sastav Nacionalne ekološke mreže proglašene 2007. godine, koja je, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine, postala dio europske ekološke mreže Natura 2000. Najveći pomak u zaštiti prirode uz rijeku Dravu i same rijeke Drave, ostvario se 2011. godine kada je Vlada Republike Hrvatske proglasila 1. Regionalni park u Republici Hrvatskoj Mura-Drava. Rijeke Mura i Drava područja su visoke biološke i krajobrazne raznolikosti te bogate geološke i kulturno-tradicijske baštine.

Ova kategorija zaštite omogućuje njihovo očuvanje, dopuštajući istodobno gospodarske aktivnosti te otvarajući novu perspektivu održivog razvoja ovog područja. Očuvanje prirodnih tipova staništa ugroženih na nacionalnoj i europskoj razini, vrsta koje na njima obitavaju, izuzetnih krajobraznih vrijednosti, geološke i kulturno-tradicijske baštine na području Virovitičko-podravske županije, temeljne su aktivnosti rada Javne ustanove. Zaštita područja uz rijeke Muru i Dravu bila je preduvjet za proglašenje UNESCO-vog prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav na području Mađarske i Republike Hrvatske 2012. godine. Javna ustanova dodatno je pridonijela zaštiti, prezentaciji i promociji ovog područja 2014. godine uključivanjem u Asocijaciju Green Belt of Europe.

Drava je jedna od posljednjih europskih nizinskih rijeka koja je očuvala prirodnu dinamiku, a time zadržala golemu biološku raznolikost. U posljednjih 20 godina sve više postaje lokalno, regionalno i međunarodno odredište za rekreacijske aktivnosti, kao što su ribolov, plovidba kanuima i kupanje. (www.virovitica-nature.hr, Fotografije: virovitica-nature.hr, Ivan Vrbanić)