Povjerenik gradske podružnice Hrvatske stranke prava Virovitica Nikica Krpan, sazvao je izborni zbor HSP-a na kojem je za predsjednicu izabrana Ana Krilić. Izbornom zboru nazočan je bio i predsjednik županijskog vijeća HSP-a Virovitičko-podravske županije Željko Teri sa suradnicima. Zbor je održan 3. siječnja.