Danas su djelatnici Hrvatskih cesta Bjelovar asfaltirali nogostup od Dvorca Pejačević do kioska kod kružnog toka na Trgu Dr. Franje Tuđmana. Dužina rekonstruiranog nogostupa je 320 metara, a nakon proširenja širina nogostupa iznosi 2,5 metra. Nogostup je omeđen rubnjacima.