Besplatno parkiranje od 2 sata za osobe s invaliditetom

0
754
Poslovni Park Virovitica
Poslovni Park Virovitica

Poslovni Park Virovitica d.o.o. od 01.10.2019. godine uvodi pogodnost za parkiranje vozila osoba s invaliditetom koje imaju pravo na znak pristupačnosti. Tako na svim javnim parkiralištima pod naplatom osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na besplatno korištenje javnog parkirališta najduže 2 sata u neprekidnom trajanju tijekom jednog dana. Vrijeme parkiranja počinje od prvog opažaja u danu i teče bez prekida najduže dva sata.
Osobe s invaliditetom ovu mogućnost u praksi ostvaruju tako da uz važeći znak pristupačnosti pribave i naljepnicu ili pokaz koju izdaje Poslovni Park Virovitica d.o.o.
Naljepnica ili pokaz izdaje se na godinu dana ili do vremena do kojeg vrijedi znak pristupačnosti, a može se, u redovnom radnom vremenu, pribaviti na blagajni Poslovnog Parka Virovitica d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 21, Virovitica, 2. kat.