Krajem rujna u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 9.317 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (kolovoz 2014.) evidentirano je 1,3% ili 122 osobe manje, a u odnosu na prošlu godinu (rujan 2013.) nezaposlenost je manja za 6,8% ili 674 nezaposlene osobe.

Nezaposleni prema spolu

Krajem rujna 2014. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 4.998 nezaposlenih žena, s udjelom od 53,6% naspram 4.319 nezaposlenih muškarca ili 46,4%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom povećao se za 0,4 postotna boda, a u usporedbi s rujnom prošle godine povećao se za 1,1 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 50 godina i više (27,9%). Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom povećala samo u dobnoj skupini od 15 do 19 godine, dok ostale dobne skupine bilježe pad nezaposlenosti. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine nezaposlenost se povećala samo kod osoba u dobi od 50 i više godina, dok ostale dobne skupine bilježe pad nezaposlenosti.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.197 ili 34,3%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (2.659 ili 28,5%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.310 ili 24,8%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (593 ili 6,4%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (258 ili 2,8%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (300 ili 3,2%).

Broj nezaposlenih osoba

Nezaposlenost prema Ispostavama
Krajem rujna na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: Ispostava Virovitica – 4.175,
Ispostava Slatina – 3.156, Ispostava Orahovica – 1.199, Ispostava Pitomača – 787.