Ilustracija, foto: business.hr
Ilustracija, foto: business.hr

Krajem prosinca u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 10.937 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (studeni 2013.) evidentirano je 3,8% ili 396 osoba više, a u odnosu na prošlu godinu (prosinac 2012.) nezaposlenost je veća za 0,5% ili 50 nezaposlenih osoba.

Nezaposleni prema spolu

Krajem prosinca 2013. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica evidentirana je 5.691 nezaposlena žena, s udjelom od 52% naspram 5.246 nezaposlenih muškarca ili 48%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjio se za 0,6 postotna boda, a u usporedbi s prosincem prošle godine smanjio se za 0,1 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 20 do 29 godina (29%), dok udio osoba u dobi od 50 i više godina iznosi 23,9%. Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila samo u dobnoj skupini do 19 godina, dok je u svim ostalim dobnim skupinama došlo do povećanja nezaposlenosti . Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u dobnim skupinama do 29 godina starosti, dok sve ostale dobne skupine bilježe povećanje nezaposlenosti.

Nezaposlenost prema Ispostavama

Krajem prosinca evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba : Ispostava Orahovica – 1403 nezaposlene osobe, Ispostava Pitomača – 1073 nezaposlene osobe, Ispostava Slatina – 3743 nezaposlene osobe, Ispostava Virovitica – 4718 nezaposlenih osoba.

U odnosu na prethodni mjesec, evidentirana nezaposlenost povećana je u:

  • Ispostavi Orahovica (povećanje od 10% ili 128 osoba),
  • Ispostavi Pitomača (povećanje od 4,9% ili 50 osoba),
  • Ispostavi Slatina (povećanje od 2,4% ili 87 osoba).
  • Ispostavi Virovitica (povećanje od 2,9% ili 131 osoba),

U usporedbi s istim razdobljem prošle godine, nezaposlenost je povećana u:

  • Ispostavi Virovitica (povećanje od 0,5% ili 23 osobe),
  • Ispostavi Orahovica (povećanje od 2,1% ili 29 osoba),
  • Ispostavi Slatina (povećanje od 0,1% ili 3 osobe),

a smanjena u :

  • o Ispostavi Pitomača (smanjenje od 0,5% ili 5 osoba)