Krajem travnja u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 11.031 nezaposlena osoba. U odnosu na prošli mjesec (ožujak 2014.) evidentirano je 4,8% ili 552 osobe manje, a u odnosu na prošlu godinu (travanj 2013.) nezaposlenost je veća za 3,4% ili 363 nezaposlene osobe.

Nezaposleni prema spolu

Krajem travnja 2014. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 5.753 nezaposlenih žena, s udjelom od 52,2% naspram 5.278 nezaposlenih muškarca ili 47,8%. Udio nezaposlenih žena u usporedbi s prethodnim mjesecom ostao je isti, a u usporedbi s travnjem prošle godine povećao se za 0,2 postotna boda.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe u dobi od 20 do 29 godina (28,6%), dok udio osoba u dobi od 50 i više godina iznosi 25,5%. Registrirana se nezaposlenost u usporedbi s prethodnim mjesecom smanjila u svim dobnim skupinama. Uspoređujući s istim razdobljem prethodne godine smanjenje nezaposlenosti evidentirano je u dobnim skupinama do 29 godina starosti, dok sve ostale dobne skupine bilježe povećanje nezaposlenosti.

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (3.814 ili 34,6%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (3.158 ili 28,6%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (2.738 ili 24,8%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (710 ili 6,4%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (255 ili 2,3%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (356 ili 3,2%).

HZZ bilten za Virovitičko-podravsku županiju