Na fotografiji nalaze se ostatci pravoslavne crkve sv. Ilije u virovitičkom prigradskom naselju Jasenaš, porušene u Drugom svjetskom ratu i periodu nakon rata.

AUTOR: Oliver BEŠIĆ

Ukoliko želite da i vašu fotografiju objavimo na Virovitica.info portalu, pošaljite je na redakcija@virovitica.info

  • fotografija mora biti minimalne širine 1000 px
  • u e-mailu je potrebno navesti sljedeće podatke:
  • ime i prezime autora fotografije
  • opis fotografije (tko se nalazi na fotografiji, gdje je snimljena…)