U Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, danas su započeli upisi na prvu godinu studija u akademskoj godini 2012./2013.

U dopodnevnim satima na rasporedu su bili upisi na studij menadžmenta – smjer Informatički menadžment i smjer Menadžment ruralnog turizma, dok je od 14 sati na rasporedu upis na studij poduzetništva – smjer Poduzetništvo usluga.

Jesenski rok za upis je na rasporedu 24. rujna.