Hrvatska gospodarska komora uspješno je privela kraju projekt Digitalna komora, u sklopu kojeg je razvijena informacijsko-komunikacijska platforma za e-usluge namijenjena članicama HGK, javnoj upravi i građanima, a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na portalu digitalnakomora.hr tako je dostupno sedam e-usluga (e-članice, e-financiranje, e-javne ovlasti, e-gospodarske informacije, e-učenje, e-zakonodavstvo, e-sajmovi i promocija te dodatna usluga e-pokreni poslovanje), zahvaljujući kojima su unaprijeđeni komunikacija i odnosi između HGK i članica, digitalizirano je izdavanje dokumenata koje HGK pruža u okviru javnih ovlasti, a gospodarstvenicima je omogućeno aktivnije sudjelovanje u kreiranju i promjeni zakonodavnog i regulatornog okvira.

Uz uslugu e-gospodarske informacije, koja objedinjuje poduzetnicima sve bitne informacije kao što su makroekonomski pokazatelji na razini Hrvatske i pojedinih županija, zasebni pokazatelji za realne stope rasta i inflacije, broj aktivnih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i bruto inozemni dug, viši stručni suradnik u Odjelu za poslovne informacije Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK Šimun Buzov posebno je istaknuo i uslugu e-javne ovlasti koja poduzetnicima štedi vrijeme i olakšava poslovanje: „Jedna od temeljnih zadaća Hrvatske gospodarske komore je obavljanje javnih ovlasti utvrđenih zakonom, a potvrde, uvjerenja i druge isprave koje HGK izdaje u izvršavanju javnih ovlaštenja imaju karakter i značaj javnih isprava. Kako bismo unaprijedili uslugu koju HGK pruža članicama te poboljšali suradnju s njima, omogućili smo im da za određene javne ovlasti zahtjev za potvrdu ili dozvolu podnesu putem Digitalne komore kao i da online izvrše uvid u registre i imenike“. Ukupna vrijednost projekta je 28.694.815,68 HRK od čega 85%, odnosno 24.390.593,32 HRK, sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a preostalih 15% Hrvatska gospodarska komora kao korisnik projekta. Više informacija o Digitalnoj komori dostupno je na digitalnakomora.hr.