Djeca u vrtićima Virovitičko-podravske županije u sklopu projekta „Kapljica i kamen“ uče o važnosti očuvanja okoliša

U sklopu projekta „Kapljica i kamen“, čiji je prijavitelj Virovitičko-podravska županija, a koji je odobren za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u razdoblju od 18. studenog do 18. prosinca provode se radionice za djecu vrtića na području Virovitičko-podravske županije.

Ukupni opravdani troškovi projekta su 55.000,00 kuna, pri čemu doprinos Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 80%, dok Virovitičko-podravska županija osigurava preostali iznos od 20%.

Realizacijom projekta provode se radionice za djecu u dobi od 4 do 6 godina u 9 vrtića Virovitičko-podravske županije, za ukupno 20 grupa djece. Radionice provodi Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji s djelatnicima vrtića Virovitičko-podravske županije. Na radionicama djeca uče o važnosti očuvanja okoliša kroz edukativne interaktivne prezentacije i kreativne igraonice/radionice na temu svojstava vode, očuvanja okoliša i zbrinjavanja otpada. Kroz projekt će se izraditi slikovnice za djecu s dječjim radovima nastalim na kreativnim radionicama, koje će se po završetku projekta biti podijeljene vrtićima.

Provedbom projekta želi se, kako djeci tako i ostalom građanstvu, ugraditi svijest o važnosti zaštite okoliša i održivom razvoju. Cilj projekta je razviti pozitivne navike očuvanja okoliša, posebno pitke vode te navike postupanja s otpadom (izbjegavanje, smanjivanje, odvojeno sakupljanje otpada i sl.). Na ovim radionicama, djecu uče za što sve upotrebljavamo vodu: za piće, osobnu higijenu, pranje rublja, pranje posuđa, kuhanje, zalijevanje biljaka itd. Uče o načinima uštede vode te o važnosti nezagađivanja i očuvanja vode. Uz to, djeca uče o pravilnom odlaganju i postupanju s otpadom te će ih se osvijestiti o potrebama smanjenja, odvojenog sakupljanja, recikliranja. Razvrstavanje otpada mali je doprinos koji svatko od nas može dati za zaštitu okoliša.

Iako je u Hrvatskoj 23. srpnja 2013. stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom, u koji je uključeno razvrstavanje otpada u cilju održivog razvoja, zbog nedostatka osviještenosti građana kod nas se još uvijek nedovoljno primjenjuje. Da bi javnost pravodobno sudjelovala mora biti točno i na vrijeme informirana. Kako bi zaštitili okoliš i uspostavili održivi razvoj za buduće generacije, najbolje je krenuti od onih koji će u tom razdoblju i živjeti. Djeca na inovativan i kreativan način uče pravilno razvrstavati otpad te ga ponovno iskoristiti.

Jedino postepenim mijenjanjem dosadašnjih, uglavnom loših navika te usvajanjem i primjenjivanjem ponašanja koja su u skladu s prirodom, omogućuje se zdrav i održiv razvoj. Organiziranim i ciljanim djelovanjem na svim razinama osvijestiti će se i poticati kritičko razmišljanje o problemu štetnog djelovanja otpada na prirodu, životinje i ljude.