Radovi na obnovi Ljetnikovca grofa Draškovića u Noskovačkoj Dubravi započeti su u veljači ove godine i trebaju biti gotovi u rujnu, tj. do početka školske godine 2012./2013. Dovršeno je postavljanje novog krovišta, uređenje potkrovlja je u punom zamahu kao i radovi na unutarnjim prostorijama. Nakon obnove, zgrada će se i nadalje koristiti kao Područna škola, ali i kao Informativno-edukativni centar za potrebe rada Javne ustanove upravljanje zaštićenim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, u kojem će biti moguće provoditi program „škola u prirodi“.

Projekt je vrijedan 2.173.000,00 kuna, a nominirala ga Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija je prva županija u Hrvatskoj koja je potpisala sporazum u sklopu programa Natura 2000, a sporazum o suradnji za projekt integracije u EU Natura 2000 potpisao je virovitičko-podravski župan Tomislav Tolušić.