Kružni tok Virovitica
Kružni tok Virovitica

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Virovitice usvojen je i prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu u iznosu od 11.300.000 kuna. Od navedenog iznosa, oko 4.880.000 kuna odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju javnih površina, odnosno cesta, nogostupa, mostova i parkirališta, dok se je za zaštitu okoliša predviđeno oko 5.000.000 kuna. Od većih projekata što se tiče zaštite okoliša, u planu je izgradnja reciklažnog dvorišta, nastavak sanacije gradskog odlagališta otpada te nabava posuda za zbrinjavanje otpada na području grada.

Kružni tok Virovitica
Kružni tok Virovitica

Što se tiče izgradnje i rekonstrukcije javnih površina, Programom je predviđeno sljedeće:

 • Izrada idejnog rješenja prometnog pravca od Ulice Stanka Vraza do Ulice Nikole Tesle
 • Izrada projektne dokumentacije za sanaciju pješačke zone na Trgu kralja Tomislava
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka na raskrižju Ulice Ota Horvata i Vatroslava Lisinskog
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka na raskrižju Ulice Zlatnog Polja i Franje baruna Trenka
 • Sanacija ceste i parkirališta (nova asfaltna presvlaka) na Trgu dr. Ante Starčevića
 • Sanacija kolnika (izrada asfaltne presvlake) i nogostupa u Ulici dr. Mije Pupeka i Franje Račkog u Virovitici
 • Sanacija kolnika u Ulici Marije Jurić – Zagorke
 • Sanacija kolnika u Zagorskoj ulici u Virovitici
 • Rekonstrukcija ceste u Rezovačkim vinogradima I. odvojak
 • Rekonstrukcija ceste u Milanovcu, Ulica sv. Trojstva II. Odvojak
 • Izgradnja nogostupa u Milanovcu, Ulica 30. svibnja – nastavak
 • Rekonstrukcija ceste u Podgorju, Ulica sv. Nikole Tavelića III. Odvojak
 • Uređenje parkirališta kod Starog vatrogasnog doma
 • Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Gundulića
 • Sanacija nogostupa u Ulici Andrije Kačića Miošića
 • Izgradnja nogostupa od Ulice Zlatnog Polja do mosta u Rezovcu
 • Izgradnja nogostupa u Podravskoj u ulici u Virovitici (do pruge)
 • Sanacija odvodnje u Ulici Petra Preradovića
 • Uređenje prostora ispred Doma u Milanovcu
 • Uređenje prometnog pravca kod Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić
 • Idejno rješenje Čardaci u naselju Milanovac
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste i druge komunalne infrastrukture spoja
 • Poduzetničke zone III i državne ceste D5
 • Izgradnja komunalne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Antunovac
 • Izgradnja javne rasvjete
 • Izrada projektne dokumentacije za nastavak javne rasvjete u Bilogorskoj ulici do obilaznice
 • Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu uz nogostup na dionici državne ceste D2 od Virovitice do Korije
 • Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu u Ličkoj ulici
 • Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u dijelu Ulice Sajmište
 • Izrada projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete u dijelu Slavonske ulice
 • Izrada projektne dokumentacije za proširenje javne rasvjete u Ulici Antunovac
 • Izrada projektne dokumentacije za javnu rasvjetu na spojnoj cesti Virovitica – Podgorje
 • Dogradnja javne rasvjete u Koriji, Ulica Marka Oreškovića

  Programom je predviđena i izrada kanala, obloge kanala i objekata oborinske odvodnje na području grada Virovitice (100.000 kuna) te kupnja građevinskog zemljišta (500.000 kuna). Na uređenje javnih površina utrošit će se 500.000 kuna te na zaštitu okoliša 11.309.500 kuna.