Doznajte što je u planu gradnje komunalne infrastrukture na području grada Virovitice u 2021. godini: Rekonstrukcija dječjih igrališta, Zona Antunovac, modernizacija cesta…

0
692
Gajeva - Vinkovačka

Jedna od točaka dnevnog reda koje su usvojene na 35. sjednici Gradskog vijeća je Grada Virovitice je i Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu. Program se najvećim dijelom odnosi na izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture, a među navedenim projektima ističe se projekt izgradnje Poduzetničke zone Antunovac, za koji je sklopljen Ugovor o sufinanciranju sredstvima Europske unije.

Osim Zone Antunovac, Programom je planirana i izrada projektne dokumentacije za cestu i ostalu infrastrukturu u našoj najvećoj Zoni Zapad, kako bi i ona što prije bila spremna za potencijalne investitore. Također, Programom je predviđen i dugo očekivani projekt Spojna cesta Gajeva – Vinkovačka, a koja će u konačnici biti naša mini obilaznica središta grada. U Programu započinjemo i novi projekt izgradnje autobusnog kolodvora za koji u nadolazećoj 2021. godini planiramo nastavak nabave projektne dokumentacije, ističu u Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Poveći dio sredstava u Programu planiran je za rekonstrukciju dječjih igrališta, osobito na onim lokacijama kod kojih je došlo do propadanja starih drvenih igrala koja su u konačnici uklonjena.
Osim toga, sljedeće godine u planu je pojačano krenuti u modernizaciju cesta koliko to omoguće tržišni uvjeti i raspoloživost građevinske operative.

Ostala sredstva programa predviđena su za završetak već ugovorenih projekata te sudjelovanje u sufinanciranju projekata financiranih sredstvima LAG-a.

Evo što je, između ostalog, u planu:

– Spojna cesta Gajeva – Vinkovačka
– Pristupna cesta i komunalna infrastruktura u Zoni Antunovac
– Projektna dokumentacija za Zonu Zapad
– Autobusni kolodvor (nastavak nabave projektne dokumentacije)
– Izgradnja nogostupa u: Rezovcu, Podravskoj ulici, Sajmištu i Ulici Marka Oreškovića
– Obnova parkirališta kod društvenih domova u Koriji i Milanovcu
– Modernizacija nerazvrstanih cesta: Svetog Trojstva, Ivana Gundulića, 3 odvojak Mlinske u Sv. Đurađu, Ulica sv. Jurja u Podgorju, 5. odvojak Ulice Nikole Tavelića u Podgorju, odvojak Ulice sv. Mihovila u Rezovačkim Krčevinama, odvojak Ulice Zadnji jarak u Golom Brdu, dio „Paradajzovog puta“ u Golom Brdu, 1. odvojak Podravske ulice u Taborištu, odvojak Mate Lovraka u Taborištu, Ulica Ruđera Boškovića, Augusta Cesarca, Petra Preradovića
– Rekonstrukcija Masarykove ulice od P. Radića do N. Tesle
– Montažni kružni tok u Zoni III
– Sanacija klizišta u Milanovcu (Ulica sv. Križa – odvojak) i Sv. Đurđu (Mlinska ulica)
– Rekonstrukcija postojeće pješačke staze u parku u Koriji
– Rekonstrukcija nogostupa u ulicama Ivana Gundulića, Ivana Zajca, Jana Vlašimskog
– Rekonstrukcija postojećeg mosta u Ulici Andrije Kačića Miošića
– Rekonstrukcije postojećih dječjih igrališta u Milanovcu, Sv. Đurađu, Vegeškoj, Čemernici, kod IBM, I. Mažuranića, Zlatnog Polja, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Južni Blok, Požari, D. Cesarića, Taborištu
– Rekonstrukcija postojeće javne rasvjete (virovitica.hr)