Najbolji učenici Viroviitčko-podravske županije

U sklopu manifestacije Zbogom školo do jeseni, koja je održana u Sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici, u organizaciji Virovitičko-podravske županije i suorganizaciji Industrijsko-obrtničke škole Virovitica, mnogobrojnim nazočnima, predstavljeni su i najbolji učenici svih osnovnih i srednih škola s područja Virovitičko-podravske županije. Mi vam donosimo tko je bio najbolji u kojoj školi. (Fotografije: Kristijan Toplak)

Osnovne škole

REDNI

BROJ

NAZIV ŠKOLE IME I PREZIME UČENIKA
1. OŠ P. P. Pitomača Lorena Blaga
2. OŠ A. C. Šp. Bukovica Lorena Grgić
3. OŠ I. G. K. Gornje Bazje Bruno Topolovčan
4. OŠ V. N. Virovitica Kristijan Horvat
5. OŠ I. B. M. Virovitica Ena Fadljević
6. OŠ Suhopolje Luka Brtan
7. OŠ Gradina Adriana Matej
8. OŠ E. K. Slatina Elena Lukačević
9. OŠ J. K. Slatina Una Maravić
10. OŠ Voćin Nikolina Jozić
11. OŠ „D. T.“ Čađavica Dora Kokorić
12. OŠ V. N. Nova Bukovica Marijan Škrnički
13. OŠ Mikleuš Patrik Dundović
14. OŠ A. G. M., Čačinci Martina Goluska
15. OŠ I. B. M., Orahovica Franko Perković
16. OŠ „I. G. K.“, Zdenci Filip Ćosić
17. COOR Virovitica Josip Gadanac
18. OGŠ Slatina Antonio Cmrk
19. Gl. Škola Jan Vlašimsky Vt Luka Relić

Srednje škole

REDNI BROJ NAZIV ŠKOLE TROGODIŠNJI PROGRAM – IME I PREZIME ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM – IME I PREZIME
1. SŠ Pitomača Valentino Špiranec Ana-Marija Bratanović
2. GPP Vt David Osmanović
3. Katolička Marin Kutnjak
4. Strukovna Vt Ivan Hodak Iva Sljepčević
5. Tehnička Vt Ivor Stojevski
6. IOŠ Vt Nikolina Borovec Darija Markulin
7. SŠ M. M. Slatina Senna Šimek
8. SŠ „S. I.“ Orahovica Karolina Amidžić Lovro Gotovac
9. IOŠ Slatina Barbara Čes
10. Glazbena Vlašimsky Iva Blažev
11. Učenički Virovitica Ema Šimenić