U Ministarstvu poljoprivrede, u nazočnosti ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića i ravnateljice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilde Copić, potpisani su ugovori s korisnicima potpore iz operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.

Jedan od odobrenih projekata je za tvrtku Drvene konstrukcije d.o.o. iz Voćina koji je izradila Razvojna agencija VIDRA. Ukupan iznos projekta iznosi 805.934,20 kn, dok je potpora za dodjelu 402.967,10 kuna.

Za operaciju 8.6.2. ugovorena su 24 projekta ukupne vrijednosti 116 milijuna kuna dok vrijednost dodijeljene potpore iznosi 52 milijuna kuna. Odobrena sredstva odlaze u četrnaest županija, a namijenjena su kupnji strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva, a manji dio za rekonstrukciju i izgradnju objekata.

Korisnici ove mjere su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva, a cilj joj je potaknuti razvoj šumarskog sektora, te tako doprinijeti razvoju ruralnih područja i stvaranju novih radnih mjesta.