U travnju 2000. godine u Virovitičko-podravskoj županiji započeo je s radom Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti kojega je osnovalo tadašnje Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Od tada pa do danas neprekinuto se skrbi o ovisnicima u našoj županiji. U travnju 2020. godine, upravo prikladno povodom Svjetskog dana zdravlja koji se inače obilježava 7. travnja, obilježava se i dvadeset godina sustavnog stručnog rada s ovisnicima u Virovitičko-podravskoj županiji. 

Iako Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti nije od početka bio sastavnim dijelom Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, dežurstva stručnih timova i rad s ovisnicima od početka su bili u prostoru Zavoda koji i jest prirodno okruženje za rad s ovisnicima. Centar postaje sastavnim dijelom Zavoda nešto kasnije, koncem 2003. godine. U početku se radilo u dežurstvima, bez stalno zaposlenih stručnih osoba. Stručni timovi brojali su po dva (ili tri) člana iz redova psihijatara, liječnika, psihologa, pedagoga, a i jedna je viša medicinska sestra bila u timu.

Od početka 2007. godine rad je profesionaliziran, a sustavnoj skrbi o ovisnicima pridodaje se 2010. godine i proaktivna skrb o mentalnom zdravlju pa Centar za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti postaje Djelatnost za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja. U Djelatnosti su tada zaposleni u stalnom radnom odnosu psiholog i viša medicinska sestra, a kroz vanjsku suradnju psihijatrica i medicinska sestra. Slično se stanje sa stručnim kadrom, uz poneke izmjene, održalo i do danas.

Tijekom proteklih dvadeset godina u Zavodu za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije gotovo je 700 osoba uključeno u stručni tretman. Većinom su to ovisnici o različitim sredstvima ovisnosti, a u nešto manjem broju osobe s teškoćama u mentalnom funkcioniranju. Klijenti su uglavnom s područja Virovitičko-podravske županije, ali su se našim stručnjacima, zbog prepoznatljivog stručnog rada, za pomoć javljale i osobe iz ostalih krajeva Republike Hrvatske, pa čak i iz inozemstva.

Osim neposrednog rada s klijentima, važno područje stručnog djelovanja je prevencija ovisnosti i ostalih rizičnih ponašanja, osobito prevencija usmjerena ranjivoj populaciji djece i mladih. Tijekom godina provodile su se, a još se uvijek i provode, brojne sustavne preventivne aktivnosti, ali se stalno osmišljavaju i novi pristupi i projekti kojima se osiguravaju i financijska sredstva za ovako raznolike aktivnosti. Svojim djelovanjem u zajednici Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije neprekidno produbljuje i osnažuje iznimno važnu međusektorsku suradnju dionika u prevenciji i suzbijanju ovisnosti. Stoga je i kreiran u Republici Hrvatskoj jedinstveni županijski protokol međusektorske suradnje. Uspješno se razvija i suradnja s organizacijama civilnog društva (udrugama), čime je prevencija postala snažno prisutna u široj zajednici. Ustrojena je i iznimna suradnja s više sveučilišta na kojima stručnjaci Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja studente informiraju o iskustvima iz Virovitičko-podravske županije te ih poučavaju prevenciji i suzbijanju ovisnosti i proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju, što je zalog boljoj pripremljenosti potencijalnih stručnjaka koji će se u budućnosti uključiti u borbu protiv ovisnosti ili u skrb o mentalnom zdravlju. Tijekom godina uspostavljena je i bogata izdavačka aktivnost. Publicirane su mnoge knjige, publikacije, brošure, vodići, plakati i leci koji pokrivaju široko područje prevencije i suzbijanja ovisnosti, kao i proaktivnu skrb o mentalnom zdravlju.

Stručnjaci Zavoda kontinuirano aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim skupovima o ovisnostima i mentalnom zdravlju. Tako produbljuju vlastita znanja i iskustva koja potom uspješno primjenjuju u radu, ali ih i razmjenjuju s domaćim i stranim stručnjacima te tako potiču daljnju suradnju u borbi protiv ovisnosti i u skrbi o mentalnom zdravlju.

Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije u protekla dva desetljeća kontinuiranog stručnog rada postao je prepoznat kao jedan od vodećih hrvatskih zavoda koji čine stalne kvalitativne pomake u stručnom radu u prevenciji ovisnosti i tretmanu ovisnika te u proaktivnoj skrbi o mentalnom zdravlju građana, i to ne samo na županijskoj već i na državnoj razini, pa i čak na međunarodnoj akademskoj sceni. 

Sve publikacije u izdanju Zavoda u cjelovitom su obliku besplatno dostupne u virtualnoj knjižnici na web stranici Zavoda (www.zzjzvpz.hr).

Siniša Brlas, profesor psihologije

v.d. voditelja Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije