VIDRA osigurala 500.000,00 kuna za dokumentaciju za obnovu i prenamjenu dvorca Janković u hospicij za starije osobe u Cabuni

Prema natječaju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije u sklopu potprograma priprema lokalnih projekata na potpomognutim područjima na koji su se mogle javiti sve općine sa područja Virovitičko-podravske županije, ukupno je zaprimljeno 9 projekata od kojih je 7 predloženo Županijskom partnerskom vijeću za odobravanje. Projekti se odnose na izradu projektne dokumentacije, a prema tom natječaju Virovitičko-podravska županija ima na raspolaganju 990.000,00 kuna.

Dvorac u cabuni

Jedan od tih predloženih 7 projekata je i financiranje dokumentacije za obnovu i prenamjenu dvorca Janković u Cabuni za koji je VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osigurala 500.000,00 kuna. Dvorac u Cabuni, koji je sada u ruševnom stanju, biti će obnovljen i prenamijenjen u prvi hospicij za starije osobe na ovom području.