Razvojna agencija VIDRA održava u sklopu Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske Unije za 2015. godinu“ edukacije o EU fondovima (Ruralni razvoj) za potrebe gospodarstva. Edukacije će se održati u razdoblju od 5. do 7. listopada, na tri lokacije u Virovitičko-podravskoj županiji.

Cilj edukacije je steći znanja vezano uz mogućnosti financiranja iz EU fondova, pripreme i provedbe projekata za potrebe gospodarstva. Edukacija uključuje predavanja o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava za gospodarstvo i poljoprivredu. Tijekom edukacije bit će prezentirane aktualne mjere Ruralnog razvoja 2014-2020 (Mjera 4 i Mjera 6) koje su relevantne za korisnike s ovog područja.

Edukacija počinje u ponedjeljak 05.10.2015. u Slatini u dvorani Hrvatskog doma. U Virovitici će se edukacija održati u Poduzetničkom inkubatoru u utorak 06.10.2015. Zadnji dan, u srijedu u srijedu 07.10.2015., edukacija će se održati u Orahovici u Velikoj gradskoj vijećnici. Edukacije počinju u 10 sati.

Ove edukacije namijenjene su edukaciji potencijalnih korisnika EU fondova u sektoru gospodarstva i poljoprivrede, ali i predstavnika jedinica lokalne samouprave te razvojih agencija, te poticanju gospodarstvenika i poljoprivrednika na apliciranje projekata na navedene mjere. Razvojna agencija VIDRA poziva sve zainteresirane da se odazovu edukacijama.

Provedba programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu sufinancira se sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.