Zbog odlaska u Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, Tomislav Petric više nije ravnatelj VIDRA-e Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije. Vršiteljicom dužnosti ravnatelja, u ponedjeljak 15. veljače, imenovana je Emina Kovač, dosadašnja voditeljica Odjela za poljoprivredu i gospodarstvo VIDRA-e.

Emina Kovač
Emina Kovač

Tko je Emina Kovač?

Emina Kovač diplomirala je 2010. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer Financijski management, a radni staž započinje 2010. godine u VIDRA-i kao stručna suradnica za gospodarstvo i EU projekte. Od značajnijih edukacija Emina je uspješno završila dvotjedni FOIP studij „Priprema i ocjena investicijskih projekata“ 2011. godine te edukaciju Upravljanje projektnim ciklusom u CEF – Centru izvrsnosti u financijama u Ljubljani u trajanju od jednog tjedna. Radno iskustvo stjecala je sudjelovanjem u pripremi i provedbi EU projekata iz programa IPARD, IPA IV, IPA IIIc, IPA II CBC HU-HR, sudjelovala je u prijavi projekata na Natječaja Ruralnog razvoja te je sudjelovala u pisanju investicijskih studija, poslovnih planova, studija izvodljivosti te savjetovanjem za financijske mehanizme.

Kao Voditeljica odjela za poljoprivredu i gospodarstvo, savjetovala je poduzetnike o informacijama nužnim za pokretanje poslovanja i dostupnim programima potpora te izvora financiranja sa svih razina, od lokalne do europske, te pružanje tehničke pomoći poduzetnicima i klasterima u pripremi i provedbi projekata za unaprjeđenje konkurentnosti.