Ne tako davno, dvije stotine godina star Ljetnikovac grofa Draškovića u Noskovačkoj Dubravi bio je neuvjetna građevina gdje je jedan dio bio u stanju raspadanja. U prvom dijelu zgrade, funkcionirala je jedna učionica OŠ Davora Trstenjaka iz Čađavice. Ostali prostori nisu bili u funkciji. No, na inicijativu Virovitičko-podravske županije, tadašnjeg župana Tomislava Tolušića, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, u sklopu projekta EU Natura 2000, prije dvije godine, otvoren je Informativno-edukativni centar.

Građevinske radove u vrijednosti preko dva milijuna kuna financiralo je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (sredstvima NIP-a), a opremanje je osigurala Virovitičko-podravska županija. Osim toga, učenici područne škole dobili su uvjete kakve imaju i djeca u drugim sredinama. Prošle godine, u sklopu projekta ”Tri rijeke = Jedan cilj”, završena je obnova podruma i vanjske fasade, kao i zaštićenog perivoja, uz postavljanje parkovne arhitekture okoliša. Danas je Informativno-edukativni centar u Noskovačkoj Dubravi sjajno mjesto za “odmor duše i tijela”, a mi vam donosimo kako izgleda okoliš u Noskovačkoj Dubravi.