Dalibor Marić (crvena majica)
Dalibor Marić (crvena majica)

Zavjet za Hrvatsku,(ZZH) podružnica Virovitica je sinoć 02. svibnja 2013 godine u 21:05 sati, predao kandidaturu za gradonačelnika grada Virovitice. Za gradonačelnika se kandidirao Dalibor Marić, za dogradonačelnike Davor Krznarić i Dijana Marić. Također je predana kandidacijska lista za gradsko vijeće grada Virovitice.