Na 2. Salonu vjerske fotografije “Žena majka i vjera” koji je održan u Molvama, fotograf Krunoslav Lukačić iz Pitomače osvojio je dvije nagrade. Žiriranje Salona obavili su Željko Car; umjetnički fotograf, član FKK „Drava“ Đurđevac, Tomislav Glavnik; župnik Župe BDM Molve i Zvonimir Ištvan; član Molvarskog likovnog kruga i član FKK  „Drava“ Đurđevac. Fotografi su se nadmetali u dvije kategorije, odnosno teme.

Tema I: Žena, majka i vjera

  1. Imamo samo Tebe – Željko Grganić, FK Nova Gradiška (prva nagrada)
  2. Pred Presvetim – Krunoslav Lukačić, FK Virovitica (druga nagrada)
  3. Blagoslov mladomisniku – Krešimir Belošević, samostalni autor Zagreb (treća nagrada)
  4. Žena majka i vjera-Mirela Paša, samostalna autorica Molve (pohvala)
  5. Čuj nas Majko-Marija Belošević, samostalna autorica Zagreb (pohvala)

Tema II: Vjerska fotografija

  1. Praying time – Berislav Vrkljan, FK Osijek (prva nagrada)
  2. Vjera i poniznost – Željko Grganić, FK Nova Gradiška (druga nagrada)
  3. Krizma spasenja – Krunoslav Lukačić, FK Virovitica (treća nagrada)
  4. Vjerujem ti to možeš sam IV – Marija Stipan, samostalna autorica Koprivnica (pohvala)
  5. Memory day – Berislav Vrkljan, FK Osijek (pohvala)