Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dostavio je na adresu Javne ustanove za upravljanje ekološkom mrežom i zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske županije Odluku o neposrednom sufinanciranju projekta održive gradnje „Informativno-edukativni centar u Noskovačkoj Dubravi“.

Podsjetimo, početkom mjeseca veljače ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, potpisala je ugovor o sufinanciranju projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) prekograničnog programa IPA CBC HU-HR 2007-2013.

Kroz projekt „Tri rijeke – jedan cilj“ Javna ustanova Virovitičko-podravske županije će urediti podrumski dio i perivoj Informativno edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, te izraditi Studiju o pticama RB Mura-Drava-Dunav, na osnovu koje će se postavljati promatračnice za nadzor područja i promatranje ptica. Ukupna vrijednost projekta je 930.662,78 eura, a sufinanciranje EU iznosi 791.057,34 eura.

Fond za zaštitu okoliša dodatno će sufinancirati hidroizolacijske radove u podrumskom dijelu Informativno-edukativnog centra u smislu energetske učinkovitosti i osiguravanja povoljnih mikroklimatskih uvjeta za postav budućeg interaktivnog prezentacijskog postava Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

Fond je za Javnu ustanovu odobrio sredstva u visini od 80 posto vrijednosti hidroizolacijskih radova u iznosu 393.840,00 kn, a ukupno procijenjeni troškovi investicije iznose 748.743,75 kuna.