U Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici, potpisan je ugovor o implemetaciji sustava koji će djelatnicima virovitičke Gradske uprave omogućiti jednostavnije praćenje izvršavanja poslovnih procesa pri čemu se za svaku vrstu poslovnog procesa definira točan tijek izvođenja, vremenski rok i osoba odgovorna za izvršavanje.

Kroz sustav moguće je voditi evidenciju svih projekata na području grada s mogućnošću brzog pregleda trenutnog statusa pojedinog projekta, tematskog područja, roka za izvedbu, osoba zaduženih za provedbu, kontakt podataka, povijesti kontakata, dokumentacije, lokacija na mapama i sl.

Sporazum su protpisali gradonačelnik Grada Virovitice Ivica Kirin i dekanica virovitičke Visoke škole Vesna Bedeković. Potpisivanju su još nazočili Neven Garača, Ivan Heđi i Ivan Špeh, ispred Grada Virovitice Dario Vranek i Đurđa Aragović te Tihana Harmund ispred Razvojne agencije VTA.