Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica
snimio: Antonio Jurkin

Na sjednici Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica koja je održana 24. ožujka 2015. godine donesena je Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica za 2013. godinu (nakon što je Izvješće dostavljena u Knjižnicu 18. ožujka 2015. godine).

Na temelju zakona o Državnom uredu za reviziju u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje u 2013. godine te utvrđen bezuvjetan nalaz. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju , u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza.