Na temelju mogućnosti iz članka 2. Statuta HSU-a, gradska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika grada Virovitice, predložila je da se svim umirovljenicima grada Virovitice za mjesec prosinac isplati „Pomoć umirovljenicima i Božićnica“

Gradska organizacija Hrvatske stranke umirovljenika Virovitica u svom prijedlogu polazi od pretpostavke da je utjecajem pandemije COVID-19 bitno narušen ekonomski standard i platežna moć svih građana, što u socijalnom i ekonomskom pogledu najviše pogađa najosjetljiviju kategoriju stanovništva grada Virovitice – odnosno umirovljenike. S obzirom na sve težu situaciju u kojoj se nalaze umirovljenici, dodatno otežanom COVID pandemijom, mnogi od njih žive na rubu siromaštva. Gradovi i općine u Republici Hrvatskoj već su pozvali svoje umirovljenike da se prijave za novčanu pomoć i božićnicu, stoga smatramo da bi i našim umirovljenicima novčana pomoć u vidu božićnice dobro došla.

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i pomoći umirovljenicima, i odluci o isplati Božićnice,  koju bi  donijela Gradska skupština Grada Virovitice na slijedećoj sjednici po žurnom postupku, pravo na novčanu pomoć i Božićnicu ostvarili bi svi umirovljenici, državljani Republike Hrvatske koji bi podnijeli zahtjev, pod uvjetom da prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima, prebivaju na području Grada Virovitice najmanje 5 godina neprekidno, a čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji sukladno tome kako su razvrstani u skupini po mjesečnim primanjima, a čemu bi ovisila visina isplate novčane pomoći i Božićnice.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć I Božićnicu predlažemo da se umirovljenici razvrstavaju u četiri skupine:

  • skupina – umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1500,00 kuna mjesečno;
  • skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1500,01 do 2.200,00 kuna mjesečno;
  • skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 2.200,01 do 3000,00 kuna mjesečno.
  • skupina – umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od više od 3.000,01 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvarivali bi pravo na 500,00 kn pomoći mjesečno, umirovljenici II. skupine na 400,00 kn, umirovljenici III. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici IV. skupine na 200,00 kn pomoći i Božićnice.

Isplata pomoći i Božićnice umirovljenicima bila bi jednokratna za 2020.g. i nije  moguća, odnosno nema retrogradne isplate pomoći i Božićnice nakon isteka  mjeseca prosinca.

Sve dodatne informacije, pravnu utemeljenost, obradu podataka i  ostale djelatnosti vezano za ovaj prijedlog odraditi će Gradski uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi sjedišta Grada Virovitice.

Predsjednica GO HSU grada Virovitice
Elvira Grabić