Odlaskom u Sveti Đurađ 18. lipnja 2016. započela je nova serija edukativnih terenskih vodstava iz arheologije Gradskog muzeja u Virovitici pod nazivom „Obilazimo arheološke lokalitete“. Dva arheološka nalazišta u Svetom Đurđu su pronađena na trasi zapadne virovitičke obilaznice i djelomično su istražena prije njezine gradnje 2005. godine.

Lokaliteti Đurađ zapad i Đurađ istok smješteni su na cesti za Sveti Đurađ, s obje strane nadvožnjaka. Prilikom arheološkog iskopavanja pronađeni su stambeni i radni, poluukopani objekti iz vremena neolitika (starčevačka kultura 6250 – 5400 g. pr. Krista) i ranog brončanog doba (vinkovačka kultura 2500 – 2100 g. pr. Krista), te iz starijeg željeznog doba (800 – 400 g. pr. Krista) i ranog srednjeg vijeka (kraj 8. i početak 9. stoljeća).

Trasa ceste je zahvatila samo rubni dio nekadašnjeg naselja s kontinuitetom nastanjivanja, pa se stoga naš obilazak usredotočio na rekognosciranje okolnih oranica. Iako ljeto i neobrane kulture nisu najpovoljnije vrijeme za arheološki obilazak, postignut je željeni cilj jer je po malo zaboravljena lokacija ovog važnog nalazišta za najstariju prošlost Virovitice, ponovo uspjela zainteresirati javnost.

Slijedeći obilazak na rasporedu je na lokalitetu „Brekinja“ u Podgorju.

Silvija Salajić