Gradski vijećnici grada Virovitice Vladimir Besek (Domovinski pokret) i Vladimir Antunović (Most) dana 20. prosinca 2021. godine pristupili su u 16:25 na sjednicu gradskog vijeća, no pri ulasku u Gradsku upravu zapriječen im je ulaz od strane zaštitara koji je zatražio uvid u status cijepljenja što su vijećnici pozivajući se na čl. 25. Zakona o zaštiti prava pacijenata kojim imaju pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njihovog zdravlja odbili javno pokazati. Na upit gradskih vijećnika o ovlaštenju zaštitara za njegovo traženje podataka o zdravstvenom stanju isti je ukazao na ovlaštenje koje je dobio od gradonačelnika koje na decidiran zahtjev vijećnika istima nije dao na uvid.

Vijećnici su drugi dan uručili zapisnik/pritužbu kojom su zatražili potvrdu o primitku njihovog zapisnika od nadležne pisarnice Gradske uprave prema Uredbi u uredskom poslovanju što su uredno i dobili. Zapisnikom su upozorili na čl. 20. Ustava Republike Hrvatske koji decidirano navodi da „tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.“ Tako􏰀er i na čl. 2. (izravna diskriminacija) i čl. 5. (segregacija), Zakona o suzbijanju diskriminacije, što kažnjivo po čl. 25. istoga zakona novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 kuna.

Završno se napominje kako će vijećnici upotrijebiti sva pravno raspoloživa sredstva za zaštitu svojih prava, uključujući pokretanje odgovarajućih postupaka pred sudovima i drugim odgovarajućim tijelima.