Slatina

Na inicijativu slatinske komunalne tvrtke Slatina KOM za nabavu radnog stroja, odnosno kompaktora za zbijanje i ugradnju komunalnog otpada na Odlagalištu kod Radosavaca, a zbog dotrajalosti postojećeg stroja, Grad Slatina obratio se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi dobivanja financijske pomoći za nabavu novog stroja.

U suradnji s Fondom, Grad Slatina uspješno je proveo sanaciju odlagališta i dobio uvjerenje za uporabu, te otpad odlaže u već drugu sanitarno uređenu kazetu. Od strane Fonda utvrđeno je da će se nabavom stroja omogućiti učinkovitije gospodarenje otpadom u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o otpadu.

Također je utvrđeno da bi se nabavom radnog stroja poboljšala funkcionalnost gospodarenja otpadom na području Grada, a budući da predstoji izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom, za kvalitetnu ugradnju komunalnog otpada do realizacije županijskog projekta, odobrena je nabava rabljenog radnog stroja uz financijsku pomoć Fonda u visini od 40% ukupno procijenjene vrijednosti investicije koja iznosi 1.064.740,00 kuna (s PDV-om), a najviše u iznosu od 425.896,00 kuna.