Na tiskovnoj konferenciji HDSSB-a Virovitičko-podravske županije, održanoj 24.ožujka 2014. godine, s temom : ”Aktualno stanje u Općoj bolnici Virovitica” medijima su se obratili Ivan Begović predsjednik Kluba HDSSB-a u Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije, Željko Gažo vijećnik u Županijskoj skupštini, te Igor Češek vijećnik u Županijskoj skupštini i saborski zastupnik .

1

Predsjednik Kluba vijećnika Ivan Begović osvrnuo se na trenutno stanje u Općoj bolnici Virovitica sa naglaskom da do spajanja opće bolnice Virovitica sa Općom bolnicom Koprivnica ne bi došlo da još 2006. godine Virovitičko-podravska županija nije zatražila od resornog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, raskid potpisanog ugovora iz 2003. godine sa tadašnjim Ministarstvom zdravstva o izgradnji nove bolničke zgrade i adaptacije postojećih bolničkih kapaciteta sa koncepcijom baziranom na polikliničkim i ambulantnim uslugama, te dnevnoj bolnici, a sve je to sadržano u sadašnjem master planu zdravstva. Prednost tog projekta da je saživio bilo bi to što je potpisani ugovor sadržavao financiranje projekta sa 85 % iz Državnog proračuna, te 15 % županijskih sredstava. Novi projekt županijske vlasti iz 2006. godine nije sadržavao tako kvalitetno financiranje, te se županija kao i Opća bolnica Virovitica zadužila za ista sredstva, a ishod svega je bio da se nisu izgradili bolnički kapaciteti koji su predviđeni ovim master planom zdravstva, te se bojimo da to nije presudilo da se virovitička bolnica pripoji koprivničkoj bolnici,umjesto suprotno da se koprivnička bolnica pripoji virovitičkoj, jer smatramo da virovitička bolnica ima veću stratešku ulogu nad koprivničkom.

Željko Gažo je stavio naglasak na financijsko stanje Opće bolnice Virovitica ukazujući na vrijednosne pokazatelje o ostvarenim prihodima i primitcima, rashodima i izdacima, te manjku prihoda nad rashodima za period do donošenja odluke o pozivu na provođenje sanacije, kao i o istim podatcima za period nakon što je u Općoj bolnici Virovitica imenovano Sanacijsko vijeće i postavljena sanacijska upraviteljica, ustvrdivši da se unatoč sanaciji generiraju novi dugovi koji su prema dostupnim podatcima na današnji dan dosegli iznos od 38 mil. kuna i time doveli u pitanje funkcioniranje rada bolnice.

Igor Češek oštro je osudio izradu master plana hrvatskog zdravstva koju je radila francuska tvrtka po cijeni od 200,000 eura, te smatra da su taj projekt trebali raditi stručnjaci iz Republike Hrvatske kojih sigurno ne nedostaje. Isto tako osvrnuo se na propadanje hrvatskog zdravstva, te odlazak liječnika specijalista na rad u inozemstvo

– ” HDSSB kao stranka regionalnog karaktera oštro osuđuje pripajanje Opće bolnice Virovitica koprivničkoj bolnici , smatramo da takvo pripajanje ide na štetu svih stanovnika Virovitičko-podravske županije, iako Ministarstvo zdravlja napominje da se ne radi o organskom spajanju bolnica nego o funkcionalnom spajanju, što znači udruživanju materijalnih i ljudskih resursa . Iz ovakve izjave vidljivo je da će stanovnici Virovitičko-podravske županije za pojedine preglede i operacije morati putovati u Koprivnicu, što je izuzetno neprihvatljivo iz razloga prometne povezanosti, jer znamo kolika je preopterećenost Podravske magistrale koja ima velik broj crnih točaka sa gotovo svakodnevnim prometnim nezgodama gdje bilježimo znatan broj smrtno stradalih. Možemo slobodno konstatirati da je hrvatsko zdravstvo bolesno, a iz rezultata rada sadašnjeg ministarstva vidimo da vodeći ljudi u istom na čelu sa ministrom nisu lijek za oporavak hrvatskog zdravstva.”