HGSS

U 15h i 30 min je završila akcija spašavanja dvoje planinara zateknuta u nezavidnoj situaciji visokog snijega, neadekvatne obuće i odjeće, bez navigacije, busole i karte, ali s punom baterijom mobitela, na lokaciji „Negdje dva i pol sata od Jankovca prema starom gradu Klaku“.

U 14h i 15 min dojavom centra 112 pokrenuta je akcija spašavanja upučivanjem dva člana HGSS s terenskim vozilom u Slatinski Drenovac. Za to vrijeme uspostavljenom telefonskom vezom, posredstvom centra 112, planinari su navođeni sa, po njihovom opisu „ruševine“, na Stari drum i dalje prema Slatinskom Drenovcu, jer dolaskom noći, spuštanjem temperature i mokrom odjećom i obućom nije bio moguć povratak istim putem na Jankovac. Susretom ekipe HGSS-a i planinara, dolaskom još jedne ekipe HGSS-a, te prijevozom do vozila na Jankovcu završila je akcija.

U akciji su sudjelovali Centar 112, 4 člana HGSS-a Orahovica i dva policijska službenika Policijske postaje Orahovica.