Hrvatska gospodarska komora izdala je brošuru „Korak po korak do IPARD sredstava“, koju su pripremili djelatnici Centra za EU u suradnji s predstavnicima bankarskog sektora.

U brošuri su, na jednom mjestu, opisani svi koraci koje je potrebno poduzeti radi pripreme i provedbe IPARD projekata, s posebnim naglaskom na provjeru ekonomskih pokazatelja, planiranje provedbe projekta, prikupljanje ponuda, pripreme za kontrole na terenu i ostvarivanje prava na kredit. Cilj brošure jest pružiti korisnicima praktične savjete koje nije moguće pronaći u pravilnicima i vodičima, te neke odredbe ovih dokumenata pretočiti u svakodnevni, jasno razumljiv jezik.

Svi savjeti plod su iskustva naših djelatnika i djelatnika bankarskog sektora u provedbi pretpristupnih fondova.

Cijenimo da će ova brošura biti od pomoći svima onima koji provode, ili planiraju provoditi projekte unutar IPARD programa.

Brošuru je moguće pribaviti u Županijskim komorama, poslovnicama svih većih banaka, te na sljedećoj web stranici Centra za EU Hrvatske gospodarske komore:

Brošuru možete preuzeti ovdje (pdf)