Hrvatska stranka pravne države (HSPD) prva je stranka koja je virovitičkom Izbornom povjerenstvu predala kandidature za svibanjske lokalne izbore. Gradskom izbornom povjerenstvu kandidature je, u pratnji gotovo svih članova s liste za Gradsko vijeće, predao predsjednik HSPD-a i kandidat za gradonačelnika Virovitice , mr Siniša Prpić.

„ Za samo par dana prikupili smo potreban broj potpisa, pa i više od toga. Vjerujemo da podrška naših birača neće izostati niti 19.05.2013.“

Kandidati za dogradonačelničke dužnosti su Nataša Linarić, diplomirana pravnica., te Ivan Špehar, dipl.ing.strojarstva. Na listi HSPD-a za Gradsko vijeće, nalazi se 42 % žena, a predstavljaju je : mr. sp. Siniša Prpić, Ivan Špehar dipl.ing., Zoran Čop dipl.ing, Tkalčec Sanja, Delač Ivan, Galović Ankica, Čodrašev Vladimir, Nataša Linarić dipl.iur., Mirko Oremuš, Gordana Pinter, Stjepan Trnovec, Nada Duršot-Kopsch, Emil Turk, Ankica Kljunić, Mile Linarić, Biserka Hlišć, Davor Mustač, Kata Đukić, Ivica Flisar, Emilija Mikolić, Josip Čordaš dipl.ing.

Glavne odrednice HSPD-a za predstojeće izbore su : kompletna gradska imovina treba ići u funkciju otvaranja radnih mjesta. Mora se prekinuti s namještanjem natječaja, sniziti komunalna naknada, te koristiti sredstva iz E.U. fondova. Osim toga, kao znak elementarne pristojnosti spram građana Virovitice, gradonačelnik i njegovi pomoćnici moraju si sniziti plaće.