HZZ Virovitica

Krajem lipnja u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 5.807 nezaposlenih osoba. U odnosu na prošli mjesec (svibanj 2017.) evidentirano je 6.3% ili 393 osoba manje, a u odnosu na prošlu godinu (lipanj 2016.) nezaposlenost je manja za 24.1 % ili 1840 nezaposlenu osobu.

Nezaposleni prema spolu

Krajem lipnja 2017. godine u Zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Virovitica bilo je evidentirano 3.339 nezaposlenih žena, s udjelom od 57.5% naspram 2.468 nezaposlenih muškarca ili 42.5%. Udio nezaposlenih žena, u usporedbi s prethodnim mjesecom, smanjio se za 7.7 posto ili 277 osoba, a u usporedbi s lipnjem prošle godine broj nezaposlenih žena smanjio se za 841 osobu odnosno za 20.1 postotnih bodova.

Nezaposleni prema dobi

S obzirom na dobnu strukturu, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe preko 50 godina starosti (35.2%).

Nezaposleni prema razini obrazovanja

U strukturi evidentiranih nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja najveći udio imaju osobe sa završenom srednjom školom do 3 godine i školom za KV,VKV (1.839 ili 31.7%). Zatim slijede, osobe sa završenom osnovnom školom (1.640 ili 28.2%), osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i gimnazijom (1.457 ili 25.1%) i osobe bez škole i nezavršene osnovne škole (424 ili 6.3%). Najmanja je nezaposlenost kod osoba s završenim diplomskim studijem/fakultetom, akademijom (211 ili 2.6%) te s dodiplomskim studijem/višom školom (298 ili 7.3%).

Nezaposlenost prema Ispostavama

Krajem lipnja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba:

· Ispostava Virovitica – 2.650, · Ispostava Slatina – 1.932,
· Ispostava Orahovica – 715,
· Ispostava Pitomača – 510.

Nezaposlenost prema gradu i općini stanovanja – Krajem lipnja 2017. godine evidentiran je slijedeći broj nezaposlenih osoba: grad Virovitica – 1.309 grad Slatina – 1.022, grad Orahovica – 271, općina Pitomača – 510, općina Crnac – 107, općina Čačinci – 181, općina Čađavica – 161, općina Gradina – 352, općina Lukač – 240, općina Mikleuš – 119, općina Nova Bukovica – 135, općina Sopje – 188, općina Suhopolje – 510, općina Špišić Bukovica – 233, općina Voćin – 308, općina Zdenci – 156.