Imenovan Odbor za pripremu i održavanje Viroexpa 2017 koji će se u Virovitici održati od 24. do 26. veljače

Uz predsjedavanje direktora Viroexpa Igora Androvića, održan je sastanak Organizacijskog odbora Viroexpa 2017. koji će se od 24. do 26. veljače 2017. godine održati u Virovitici. A sjednici je prihvaćen predloženi sastav Organizacijskog odbora u kojem će biti: Sanja Bošnjak (predsjednica), Ivica Kirin (zamjenik predsjednice), Ivan Slamić (zamjenik predsjednice), Ivan Kostelac (zamjenik predsjednice), te članovi: Igor Andrović, Zdravko Dijaković, Jasna Abramović, Milan Vanđura, Božidar Jeremić, Krešimir Kovačević, Martina Jakelić, Matija Mustač, Sanja Kirin, Đurđa Aragović, Željko Iharoš, Katarina Đurđević, Emina Kovač, Suzana Kolesarić, Kristijan Toplak.

Počeli smo s organizacijskim pripremama za Viroexpo 2017. Razgovarali smo o modalitetu organizacije sajma za iduću godinu, zemlji partneru i ostalim zemljama i izlagačima koji se već sada javljaju i pokazali su velik interes za nastup na našem sajmu. Viroexpo predstavlja skladnu simbioza svih dionika koji sudjeluju u organizaciji ove manifestacije koja je kroz sve ove godine postala prepoznatljiv brand i Virovitičko-podravske županije grada Virovitice, ali i Hrvatske stvarajući čvrste veze između gospodarstvenika s područja naše zemlje ali i šire – kazao je Igor Andrović direktor Viroexpa.

Organizatori i pokrovitelji 22. Viroexpo-a će biti: Virovitičko-podravska županija, Grad Virovitica, HGK – Županijska komora Virovitica, HOK – Obrtnička komora Virovitičko-podravske županije, Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. (Fotografije: Kristijan Toplak)