Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je sufinanciranje projekta zaštite i očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti „Interaktivni prezentacijski postav Informativno-edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi“.

Projektom će se financirati izrada projektno tehničke dokumentacije budućeg interaktivnog postava Informativno edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, koji će biti smješten u podrumskom dijelu objekta, čija je građevinska rekonstrukcija nedavno završila realizacijom projekta Obnova krajobraza i i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere, akronim projekta Tri rijeke = jedan cilj, sufinanciranog sredstvima EU kroz program IPA CBC HU-HR 2007-2013 te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Virovitičko-podravske županije za dodatne hidroizolacijske radove u podrumskom dijelu objekta.

Cilj projekta je prezentacija i promocija izuzetne biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti Regionalnog parka Mura-Drava, odnosno Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pod zaštitom UNESCO-a, ali i jačanje svijesti javnosti o važnosti očuvanja prirodnih vrijednosti , odnosno njihova interpretacija na nov i inovativan način.

Projekt obuhvaća i izradu edukativnog programa Ptičja pjevaonica te izradu i evaluaciju programa Škola u prirodi.

Vrijednost projekta je 274.250,00 kn, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će ga sufinancirati s 80 % predviđenih sredstava.

Projekt je izradila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u suradnji sa Razvojnom agencijom Vidra.