620

Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije Veranda povodom Dana mladih koji se obilježava 12. kolovoza poziva djecu, mlade i sve koji se osjećaju tako da sudjeluju u anketi vezanoj uz korištenje Facebooka.

Naime, kroz rad s djecom i mladima stručnjaci-volonteri udruge Veranda kod virovitičke djece i mladih zamijetili su porast trenda koji je zamijećen i u svijetu – ne brinu dovoljno o vlastitoj privatnosti na Facebooku.

Posljednja istraživanja vezana uz ovu temu pokazuju da je 55% tinejdžera na Facebooku dalo privatne informacije o sebi nekoj osobi koju ne poznaju (uključujući fotografije i opise), a čak 29% tinejdžera je na Facebooku postavilo informaciju, fotografiju ili objavu kojom su mogli naštetiti nekoj drugoj osobi.

Nadalje, zastrašujućih 13 milijuna korisnika Facebooka nikad nije zavirilo u svoje postavke privatnosti – niti ih one zanimaju.

Nije lako ni onima koji vode brigu o sigurnosti svojih profila, budući da Facebook (pre)često seli, redizajnira i mijenja sigurnosne postavke, uslijed čega se zna dogoditi da dotad zaštićeni sadržaji odjednom postanu vidljivi.

Cilj ove ankete je, na temelju dobivenih podataka, izraditi promotivne materijale i organizirati javna predavanja kojima bismo djecu i mlade više informirali o ovoj tematici, educirali ih o tome kako zaštititi svoju privatnost i privatnost drugih te koje su posljedice neodgovornog ponašanja na internetu.

Kratku anketu od 13 pitanja možete pronaći na linku: https://docs.google.com/forms/d/17iZp0xrcM4dDStIxBmv54pFrCT5oeo6P6t4c3gk-t5A/viewform