Vrhovni sud danas je odbio žalbu USKOK-a i tako potvrdio oslobađajuću presudu bivšem ministru unutarnjih poslova Ivici Kirinu u slučaju Fimi Media.

Podsjetimo, Ivica Kirin je 2019. godine nepravomoćno oslobođen optužbi u slučaju Fimi Media. USKOK se žalio na tu presudu, ali Vrhovni sud danas je odbacio žalbu USKOK-a i potvrdio oslobađajuću presudu Kirinu, čime je ona postala pravomoćna.

Za što se teretilo Kirina?

Kirina se teretilo da je od 2006. do 2008. kao ministar naložio stručnim službama svog ministarstva da poslove dvije promidžbene kampanje ugovore s Fimi Medijom. Stavljalo mu se na teret da je znao je da se poslovanjem Fimi Medije prikuplja novac za potrebe financiranja HDZ-a i da će takvim poslom ministarstvu nastupiti šteta velikih razmjera.

Teretio se da je, radi osiguranja poslova Fimi Mediji, imenovao stručno povjerenstvo ministarstva za pripremu i provedbu postupka javne nabave usluga. Za obje promidžbene kampanje odredio je da se provede izravna pogodba. Naložio je u oba navrata da se poziv za javnu nabavu uputi samo Fimi Mediji i društvima s kojima to društvo poslovno surađuje.

Prema optužnici na oba se poziva javila samo Fimi Media. Za prvu kampanju Fimi Media s ministarstvom zaključio ugovor vrijedan 958.565,00 kuna. Taj je iznos ministarstvo u cijelosti platilo. Prema optužnici dogovorene usluge su se mogle napraviti za 143.382,80 kuna manje troška.

Bio je optužen da je naredio da se prihvati ponuda Fimi Medije bez obzira na uvjete

Za drugu promidžbenu kampanju optuženik se teretio da je naložio da se ponuda Fimi Medije prihvati bez obzira na uvjete i unatoč tomu što je znao da bi se pregovorom s TV kućama ishodilo popust.

Ministarstvo je s društvom zaključilo ugovor vrijednosti 16.123.977,50 kuna i taj iznos u cijelosti platilo, premda je te iste usluge moglo nabaviti za 5.920.174,73 kune.

Vrhovni sud: Nije dokazano da je Kirin postupao s namjernom zloupotrebe položaja

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je prvostupanjski sud pravilno zaključio da nije dokazano da je Kirin nezakonito postupao s ciljem da zlouporabom svog položaja osigura posao Fimi Mediji, a ministarstvu prouzroči štetu. Radnjama za koje se Kirin tereti da ih je naređivao nije prouzročena nikakva šteta ministarstvu, objavio je danas Vrhovni sud.

Fimi Media za poslove koji su dogovoreni s ministarstvom nije odstupalo od poslovanja ostalih marketinških agencija na tržištu, objavio je Vrhovni sud, dodajući da ne postoje podaci da je uslijed takvog poslovanja nastala šteta.

Kirin rekao da mu Sanader zahtijevao da posao dobije Fimi Media, sudu to nije dovoljan dokaz 

Kirin je, navodi se u priopćenju Vrhovnog suda, iskazao da mu je treća osoba prenijela zahtjev predsjednika vlade (Ive Sanadera) da bi bilo dobro da poslove promidžbe radi upravo Fimi Media. Međutim, ta okolnost sama po sebi, a i u kontekstu ostalih dokaza ne znači da je riječ o voljnom namještanju poslova tom društvu od strane optuženika, objavio je danas Vrhovni sud.

Zaključenju ugovora između Kirinova ministarstva i Fimi Medije prethodila je zakonita procedura, primijenjena je javna nabava izravnom pogodbom što je tada omogućavao važeći zakon. U javnoj su nabavi sudjelovala i odlučivala stručna povjerenstva ministarstva koja su stručnim službama ministarstva predlagala ugovaranje poslovnih odnosa s Fimi Medijom, navodi se u odluci Vrhovnog suda.

Brojni su svjedoci potvrdili da su povjerenstva samostalno radila i donosila odluke o prijedlogu da se prihvati ponuda ovog društva kao najboljeg ponuđača s najniže ponuđenim cijenama i dostavljenom cjelokupnom traženom dokumentacijom. Nikakva šteta nije nastupila za ministarstvo, stoji u odluci Vrhovnog suda.

Izvjesna Ivice Kirina za ubrzanje postupka nabave i osiguranje sredstava za plaćanje obavljenih poslova samo za sebe nije dovoljno za zaključak o postojanju kaznene odgovornosti optuženika, objavio je danas Vrhovni, koji je ocijenio da je prvostupanjski sud pravilno odlučio kada je optuženika oslobodio optužbe.