Povodom dana grada Virovitice, Rokova, iz tiska je izašla knjiga, prvijenac troje domaćih autora Dražena Bunjevca, Natalije Vidak i Olivera Bešića pod naslovom Ul’cama i mostovima sjećanja, tragovima zavičaja, čija će se promocija održati u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Virovitici, 16. kolovoza ove godine s početkom u 18 sati.

Radi se o jedinstvenom knjižnom djelu u našem kraju, gdje su se autori iz različitih područja svojeg djelovanjana okupili, spojivši u knjizi prozu i liriku, ilustriranu izvrsnim fotografijama. Virovitica i njen kraj je obogaćen jednim posve novim sadržajem koji u dva odvojena dijela nudi tri zasebne jednakovrijedne cjeline.

Ul’cama i mostovima sjećanja, tragovima zavičaja

Prvi dio ovog jedinstvenog ”popusta” je Ođenički hodopis, Dražena Bunjevca, u kojem svojim laganim spisateljskim korakom prolazi ulicama rodnoga grada opisujući i uspoređujući današnje stanje i vrijeme s onim prošlim, gdjegdje faktografski, a najviše vlastitim, umemoriranim iz vremena od polovice sedamdesetih na ovamo. Rečenice i poredbe su mu čas lepršave i zaigrane, a onda ispunjene sjetom, zanesenošću i žalom za prošlošću da bi se u trenu, došavši u drugu ulicu i drugačiji ambijent sve pretvorilo u čuđenje, oštroumno seciranje i kritiku prema bezosjećajnosti i užurbanosti današnjeg načina života, ponašanja i ophođenja prema naslijeđenim vrijednostima.

Poseban značaj njegovog zapisa u kojemu ima bogatog putopisnog i realističkog, faktografskog i feljtonističkog, esejističkog i ”filozofskog” pa čak i romantično-lirskog sadržaja čine ulomci koji se svojom osebujnošću odnose, pored dakako onih glasovitih povijesnih veličina, na stare pomalo zaboravljene poznate virov’tičane i njihove zanate, zanimacije i ”životne uloge” zajedno s građevinama, kultnim mjestima i objektima svakodnevnog gradskog života od dućana i birtija do tajnovitih kutaka za druženje i razonodu kojih više nema kao i spominjanje živih i zanimljivih suvremenika koji se još mogu danas susresti. Sve je to protkano starosjedilačkim, mikeškim, govorom koji polako nestaje sa gradskih ”ul’ca”…

Drugi dio su pjesme Natalije Vidak koje su prepune zavičajne ljepote i prirodne raznolikosti kakva nas i okružuje. U njenom stihu osjeti se melodija i poletnost kao u kakva bećarca koji čeka da bude uglazbljen. Njen izražajni vijenac prepun je mirisnog bilja i svekolikog mikeškog izričajnog obilja. Ona stihom spaja rijeku Ođenicu i Viroviticu, bilogorske padine i mirisne livade, mostove i mlinove… zanosi se noćnim nebom nad gradom, progovara sa stavom čiji je osnovni i najveći cilj ljubav prema ljudima, prirodi, rodnom kraju i domaćem jedinstvenom izričaju, otimajući ga tako od zaborava, bilježeći za budućnost, pridonosi njegovom očuvanju…

Treći dio čine fotografije Olivera Bešića angažiranog zavičajnog fotoamatera čiji su uradci nemali broj puta bili nagrađivani kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj fotosceni od obližnje Pitomače do Zagreba i od turske Kapadocije pa sve do irskog Dundalka što se može lako zamijetiti i na ovim stranicama knjige u slikama koje prate spisateljski zapis i na sebi svojstven, autorski način se prožimaju čineći zanimljivu i nedjeljivu cjelinu bez koje ne bi prava vrijednost ove knjige došla do punog izražaja.

Ul'cama i mostovima sjećanja, tragovima zavičaja