Izdana građevinska dozvola za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša Virovitičko-podravske županije izdao je investitoru, tvrtki Vodakom iz Pitomače, građevinsku dozvolu za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica. Vrijednost projekta iznosit će oko 4.000.000,00 kuna, a izgradit će se 17 kilometara vodoopskrbne mreže, te jedna prepumpna stanica.

Sustav vodoopskrbe Općine Pitomača je koncipiran s izvorištem na vodocrpilištu „Pitomača“. Kako su završili radove na vodospremniku „Sedlarica“, stekli su se svi preduvjeti za opskrbu vodom svih rubnih dijelova naselja od Velike Črešnjevice preko Sedlarice do Turnašice. Naime, za potrebe opskrbe vodom visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica potreban je novi vodoopskrbni sustav koji bi zadovoljio sve potrebne kriterije, a isto će se realizirati spajanjem na postojeći – izvedeni sustav vodoopskrbe. Kako bih se zadovoljili svi uvjeti na novom sustavu će se nalaziti jedna prepumpna stanica i to u naselju Sedlarica koja će svojim radom