Krajem studenog započela je gradnja Područne škole Ćeralije, pri Osnovnoj školi Voćin, čija je vrijednost 2.500.000,00 kuna. Završeni su zidarski radovi na nosivoj konstrukciji prizemlja, čime je omogućeno izvođenje tesarskih radova na postavljanju oplate sa pripadnim ukrutama i poduporama. Ukoliko će slijed radova i dalje teći prema planiranoj dinamici, uskoro se očekuje realizacija armirano betonske stropne ploče, a time i zatvaranje građevine u konstruktivnu cjelinu.

Nova zgrada Područne škole Ćeralije gradi se na istom mjestu gdje je donedavno stajala stara, koja je 2011. godine na Božić, u podmetnutom požaru izgorjela. Učenici koji su pohađali školu, njih 65, od početka drugog polugodišta školske godine 2011./2012. pohađa nastavu u matičnoj školi u Voćinu prema odjelima koje su polazili u PŠ Ćeralije. Bivša Područna škola u Ćeralijama izgrađena je 1995. godine kao dar Vlade Japana doseljenim Hrvatima s Kosova.

Prilikom otvorenja radova, župan Tomislav Tolušić naglasio je kako će škola biti najmodernija na prostoru Virovitičko-podravske županije. Njenu izgradnju i opremanje u potpunosti će financirati Virovitičko-podravska županija i Općina Voćin, bez pomoći ministarstava i Vlade, usprkos brojnim zamolbama za sufinanciranje.