Fotografija je snimljena na jedrenju u Skradinu ujutro u 5.27 sati izlazak sunca sa slučajnim ribarom u čamcu koji odlazi u ribolov.

Autor: Goran Posaric (Njemačka)
Ukoliko želite da i vašu fotografiju objavimo na Virovitica.info portalu, pošaljite je na redakcija@virovitica.info

  • fotografija mora biti minimalne širine 1000 px
  • u e-mailu je potrebno navesti sljedeće podatke:
  • ime i prezime autora fotografije
  • opis fotografije (tko se nalazi na fotografiji, gdje je snimljena…)