U sklopu projekta IPA 2010 – Jačanje kapaciteta za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (SPOU) na regionalnoj i lokalnoj razini, u Sali za sastanke Virovitičko-podravske županije održan je sastanak konzultanata i suradnika na projektu. Sastanku su nazočili konzultanti projekta Martin Smutný i Lučana Ponoš te predstavnici Virovitičko-podravske županije, Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, Razvojne agencije VIDRA i Grada Virovitice.

Tema sastanka bila je upoznavanje s projektom, čiji je cilj podrška u jačanju kapaciteta i provedbe postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj na županijskoj i lokalnoj razini. Projekt je s provedbom započeo 23. listopada 2012., predviđeno trajanje projekta je 16 mjeseci, a aktivnosti projekta su podijeljene na 3 komponente. Projekt provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s tvrtkama Etipsa Servicos de Ingenieria S.L. i Dvokut Ecro d.o.o.