Javni natječaj za odabir projekata ugradnje razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada na području grada Virovitice

Objavljeno:

spot_img

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
GRAD VIROVITICA
Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo

KLASA: 402/07/09-01/28
UR.BROJ: 2189/01-03/2-12-4
U Virovitici, 21. prosinca 2012. godine

Na temelju točke III. Odluke o sufinanciranju ugradnje uređaja za lokalnu razdiobu toplinske energije KLASA:402/07/09-01/28 UR.BROJ:2189/01-01-09-2 od dana 12. listopada 2009.godine, Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo Grada Virovitice objavljuje

Javni natječaj

za odabir projekata ugradnje razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada na području grada Virovitice

1. Predmet natječaja – dodjela sredstava iz Proračuna Grada Virovitice radi ulaganja u projekte ugradnje razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada.

Grad Virovitica sufinancirat će ugradnju razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada u iznosu od najmanje 10% od ukupnog iznosa cijene ulaganja.

2. Uvjeti kojima moraju udovoljiti podnositelji prijava

 • projekti se prijavljuju putem upravitelja svoje zgrade ili ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade,
 • dogovor suvlasnika zgrade te kasnije odluka o ugradnji najmanje 70% svih samostalnih uporabnih cjelina zgrade,
 • ulaganje vlastitih sredstava suvlasnika zgrade u projekt ugradnje za koji se traži sufinanciranje,
 • suglasnost trgovačkog društva „Plin Vtc“ d.o.o.,
 • najmanje dvije ponude za ugradnju uređaja za lokalnu razdiobu toplinske energije po istom troškovniku.

3. Potrebna dokumentacija za prijavu

 • zahtjev (prijava) sa točno navedenim podacima o podnositelju prijave
 • popis vlasnika samostalnih uporabnih cjelina
 • preslika međuvlasničkog ugovora
 • preslika odluke o imenovanju upravitelja ili odluke o izboru predstavnika stanara
 • suglasnost trgovačkog društva „Plin Vtc“ d.o.o.
 • najmanje dvije ponude po istom troškovniku za radove koji su predmet natječaja
 • odluka o suglasnosti 70% vlasnika svih samostalnih uporabnih cjelina zgrade potpisana od istih (tablica sa potpisima)

 

 

 

4. Dostavljanje prijava

Svu potrebnu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj- ugradnja razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada- NE OTVARAJ“ u pisarnicu Grada Virovitice, Trg kralja Tomislava 6, Virovitica.

Prijave moraju biti zaprimljene u Pisarnicu Grada Virovitice najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne prijave i prijave podnesene protivno natječajnim uvjetima neće se razmatrati.

Grad Virovitica će jednog prijavitelja koji ima najveći broj samostalnih jednica prijaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sukladno Natječaju za prikupljanje ponuda jednice lokalne samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa ugradnje razdjelnika toplinske energije i radijatorskih termostatskih ventila u stanove zgrada priključenih na centralni toplinski sustav a u svrhu ostvarivanja sredstava financijske pomoći u iznosu do 40% opravdanih troškova ulaganja.

5. Ostale informacije

Sve ostale informacije vezane uz natječaj se mogu zatražiti u Upravnom odjelu za komunalne poslove i graditeljstvo, Matije Gupca 78, 33 000 Virovitica, svakim radnim danom od 8-14 sati.

PRIVREMENI PROČELNIK

Marijo Klement, ing.građ.

Virovitica.info
Virovitica.info
Virovitica.info je nezavisni internet portal koji je online s vama od 23. ožujka 2003. godine.

Zlatni sponzor

spot_img

Internet provider

Podijeli objavu

Popularno

Slične objave
Klikni