Kraj nekvalitetnim sanacijama prekopa – obvezno pridržavanje roka izvođenja radova; uvedena i mogućnost sanacije od strane Grada Virovitice

Objavljeno:

Gradsko vijeće Grada Virovitice je na svojoj 20. sjednici, održanoj u lipnju, donijelo niz važnih odluka iz područja komunalnog gospodarstva, a koje su od ovog tjedna u primjeni.

Jedna od tih odluka je Odluka o prekopima kojom se propisuju uvjeti prekopavanja javnih površina, odnosno nerazvrstanih cesta, zelenih površina, nogostupa, biciklističkih staza i traka, kao i ostalih površina javne namjene. Ono što je važno za naglasiti je da se ova Odluka temelji na Odluci o komunalnom redu, ali je u smislu obveze ishođenja odobrenja prije početka prekopa vezana i uz postojeću Odluku o nerazvrstanim cestama na području Grada Virovitice.

Što donosi nova Odluka?

  • novi obrazac Zahtjeva za prekop površina javne namjene,
  • obvezu podnošenja zahtjeva 8 dana prije početka izvođenja radova,
  • podnositelj zahtjeva je investitor radova
  • postupak pri hitnoj sanaciji površine javne namjene
  • zabrane prekopa
  • rokove izvođenja prekopa
  • jamstveni rok sanacije prekopa
  • uvjete sanacije prekopa u odnosu na vrstu površine javne namjene
  • naknadu za prekop javne površine
  • mogućnost izvođenja sanacije prekopa javne površine od strane Grada Virovitice.

– Moramo napomenuti da je najveća novost po ovoj Odluci o prekopima uvođenje odredbi o roku izvođenja radova, naknadi za prekop javne površine i mogućnost izvođenja sanacije od strane Grada Virovitice. U prijedlog izrade ovakve Odluke krenuli smo iz razloga što su na terenu uočeni nekvalitetno izvedeni prekopi, kao i nekontroliran rok sanacije prekopa, ali ponajviše radi zaštite naše javne imovine, rekao je pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo.

Također, treba napomenuti da se sve veći broj građana javlja s pritužbama i prijavama takvih nekvalitetnih sanacija za koje u konačnici zbog nedostatka izdanih odobrenja nema dovoljno podataka o izvođaču radova, što je važno kako bi se kvalitetna sanacija izvršila u jamstvenom roku.

– Novom Odlukom propisan je i nadzor nad provođenjem koji sukladno Odluci o komunalnom redu provode komunalni redari. Pri saznanju o izvođenju radova, a bez prethodno izdanog odobrenja, investitor podliježe plaćanju kazne kao i obvezi ishođenja odobrenja, što u konačnici, za investitora nije prikladno rješenje, istaknula je voditeljica Odsjeka za komunalne poslove Slađana Lazić ujedno pozvavši sve građane na poštivanje odredbi nove Odluke, a sve u cilju očuvanja i zaštite površina javne namjene za opću dobrobit i ljepši izgled naše Virovitice. (virovitica.hr, fotografija: Ilustracija)

Virovitica.info
Virovitica.info
Virovitica.info je nezavisni internet portal koji je online s vama od 23. ožujka 2003. godine.

Zlatni sponzor

spot_img

Internet provider

Podijeli objavu

Popularno

Slične objave
Klikni