Dana 14. Ožujka 2013. Godine u Slatini je održana 2. Sjednica Upravnog odbora i redovna Skupština LAG-a Marinianis. Skupštinu i Sjednicu Upravnog odbora LAG-a Marinianis, predvodio je predsjednik Ivan Roštaš, gradonačelnik grada Slatine, dopredsjednici načelnik općine Čađavice Mirko Rončević i načelnik Općine Sopje Josip Granjaš, uz nazočnost Sanje Bošnjak, ravnateljice VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, načelnika općine Mikleuš Milana Dundović, pročelnika grada Slatine i ostalih visokih dužnosnika u svojstvu članova Skupštine i Upravnog odbora. Glavna točka dnevnog reda, bila je razmatranje i usvajanje Lokalne razvojne strategije LAG-a Marinianis za razdoblje od 2013. – 2014., koju su članovi Skupštine jednoglasno usvojili. LRS je izrađena sukladno kriterijima koji su propisani Pravilnikom o provedbi Mjere 202 – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ unutar IPARD programa.

Slatina

Lokalna razvojna strategija predstavlja planski dokument, kojim se kroz sagledavanje i razumijevanje društveno-ekonomskog razvoja LAG-a Marinianis, njegovih razvojnih snaga i slabosti, kao i uočenih razvojnih tendencija, određuju ciljevi i prioriteti ovog ruralnog područja. Analiza stanja je osnovica i polazni dokument iz čijih rezultata proizlazi ocjena gospodarkog i društvenog stanja te zaključci o mogućim pravcima razvoja, kao i sadržaji mjera kojima se postiže unaprijeđenje područja LAG-a, temeljene na zacrtanoj viziji i strateškim ciljevima. Lokalna razvojna strategija rezultat je intenzivnog istraživanja i okupljanja lokalnih dionika na radionicama iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora sa ovoga područja, te je plod suradnje lokalnih dionika i jedinica lokalne samouprave.

Lokalna razvojna strategija izrađena je pod stručnom koordinacijom djelatnika VIDRA-e – Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, Sanje Bošnjak, ravnateljice i Anite Tenžera, stručne suradnice za gospodarski razvoj i EU projekte, voditelja LAG-a Marinianis, Božidara Jaković, djelatnika Grada Slatine, a sve u suradnji sa radnom grupom LAG-a Marinianis.

LAG Marinianis u fazi je pripreme natječajne dokumentacije za prijavu na otvoreni natječaj Mjere 202 (LEADER), koji se odnosi na akreditiranje i sufinanciranje rada LAG-ova sredstvima IPARD programa.