Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je nove isplate na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za prihvatljive troškove u sklopu mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“. LAG-u Mura-Drava isplaćeno je 47.680,72kn, LAG-u Virovitički prsten 68.523,54 kn, LAG-u Lika 56.483,00 kn, LAG-u Vuka-Dunav 55.956,07 kn, LAG-u Petrova Gora 110.249,83 kn i LAG-u Prigorje-Zagorje 147.200,19 kn.

Lokalnim akcijskim grupama (LAG) Europska unija sufinancira izradu studija za područje LAG-a, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a, izradu promidžbenih materijala, organizaciju promotivno-promidžbenih događaja, radionica, seminara i studijskih putovanja za članove i stanovnike LAG-a, plaće za zaposlenike LAG-a, najam ureda i režijske troškove ureda LAG-a te uredsku i računalnu opremu.